Vereniging Van Creatieven

De Vereniging Van Creatieven is opgericht in november 2013.

Het huidige bestuur bestaat uit:
– Yvonne Bilderbeek – voorzitter
– Anke Vahrmeijer – penningmeester
– Elma van Kruijssen – communicatie
– Emmie Martijn – lid
– André Denekamp – lid

Het bestuur wordt bijgestaan door:
– Hans van der Maas – financiën
– afgevaardigden uit de werkgroepen

Bestuur en afgevaardigden uit de werkgroepen vormen samen de verenigingsraad (VR)
– de VR vergadert 1x per maand of 1x per 6 weken
– de bestuursleden zitten bij toerbeurt deze vergaderingen voor m.u.v. Elma van Kruijssen (notulist)
– alle leden van de VR hebben stemrecht
– de afgevaardigden werkgroepen vertegenwoordigen hun werkgroepen (en niet hun persoonlijke standpunten)
– punten waarover besloten moet worden worden voorafgaande aan de vergadering van de VR in de werkgroepen besproken
– besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen

Voor agendapunten en/of vragen en opmerkingen voor de VR kunt u mailen naar Elma van Kruijssen.

De doelstelling van de  VVC:

„Het bevorderen van de creativiteit op ieder denkbaar terrein”

De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door:
  • het verenigen van creatieven
  • het bieden een podium aan creatieven
  • het beheren van het KunstLab in Doesburg
  • het samenwerken met inwoners en bezoekers van Doesburg, organisaties en (culturele) instellingen, maatschappelijke groeperingen, ondernemers / bedrijven, gemeenten en scholen

Bekijk hier het projectplan VVC van Kunstlab Doesburg en de statuten van de VVC .

Omgang met gegevens:

Met ingang van 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming van kracht (AVG).

Het Kunstlab heeft daarom (volgens wettelijke verplichting) een privacyverklaring opgesteld. Deze vindt u hier Privacyverklaring VVC _ Kunstlab Doesburg