Vereniging Van Creatieven

De Vereniging Van Creatieven is opgericht in november 2013.
Het huidige bestuur bestaat uit:

  • Yvonne Bilderbeek, voorzitter
  • Loes Steijgerwalt, penningmeester ad-interim
  • Elma van Kruijssen, secretaris ad-interum

Het bestuur wordt bijgestaan door: Kees van Breukelen (financiën) en afgevaardigden uit de werkgroepen.

Bestuur en afgevaardigden uit de werkgroepen vormen samen de verenigingsraad (VR). De VR vergadert eens per 4 tot 6 weken. De bestuursleden zitten bij toerbeurt deze vergaderingen voor en alle leden van de VR hebben stemrecht.
De afgevaardigden vertegenwoordigen hun werkgroepen (niet hun persoonlijke standpunten). De punten waarover in de VR besloten moet worden, worden eerst in de werkgroepen besproken. Besluiten worden met meerderheid van stemmen genomen.

Voor agendapunten en/of vragen en opmerkingen voor de VR kunt u mailen naar secretariaat@kunstlabdoesburg.nl

 

Doelstelling:

De VVC heeft als doel het bevorderen van de creativiteit op ieder denkbaar terrein. De vereniging tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • het verenigen van creatieven
  • het bieden een podium aan creatieven
  • het beheren van het Kunstlab in Doesburg
  • het samenwerken met inwoners en bezoekers van Doesburg, organisaties en (culturele) instellingen, maatschappelijke groeperingen, ondernemers/bedrijven, gemeenten en scholen

Bekijk hier het projectplan VVC van Kunstlab Doesburg en de statuten van de VVC .

Omgang met gegevens:

Met ingang van 25 mei 2018 is de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Ook het Kunstlab heeft daarom een privacyverklaring opgesteld.