Privacyverklaring

Privacyverklaring VVC / Kunstlab Doesburg:

Het Kunstlab Doesburg verzamelt en beheert persoonlijke gegevens van haar leden die noodzakelijk zijn om de doelstellingen van de vereniging te verwezenlijken. De toestemming van de leden en de overeenkomst van het lidmaatschap vormen hiervoor de grondslag.

Welke gegevens worden er verzameld?

1. Van de leden van het Kunstlab Doesburg:
A. Algemene gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, eventueel website en de kunstvorm(en) die zij beoefenen.
B. Bankrekeningnummers en betalingsgegevens.
C. Inbreng en verkoop van kunstwerken van leden worden genoteerd op de winkellijsten t.b.v. de financiële administratie.
D. Ten behoeve van publiciteit worden foto’s van kunstwerken en activiteiten van leden opgeslagen.
2. Van de vrienden van het Kunstlab Doesburg:
E. Algemene gegevens: naam, adres, woonplaats,
F. Betalingsgegevens.
3. Van vrijwilligers van het Kunstlab Doesburg:
G. Algemene gegevens: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
4. Van klanten van het Kunstlab Doesburg:
H. Algemene gegevens: naam, adres, woonplaats, bezorgadres, betalingsgegevens, zolang als nodig is om de bestelling/aankoop goed af te ronden.
5. Er worden geen bijzondere of strafrechtelijke persoonsgegevens verzameld.
6. Van de deelnemers aan cursussen of workshops worden geen persoonlijke gegevens verzameld, alleen het aantal deelnemers wordt genoteerd ten behoeve van de financiële administratie en beleidsbepaling. Het beheer van de persoonlijke gegevens van cursisten of deelnemers aan een workshop is de verantwoordelijkheid van de docent, niet van de VVC.

Hoe worden de gegevens verwerkt?

1. Aanmeldingen, toestemmingsberichten voor verwerking gegevens, wijzigingen van gegevens, uitschrijven van leden, vrienden en vrijwilligers worden uitgevoerd door het bestuur en de administrateur.
2. Bankrekeningnummers en betalingsgegevens worden beheerd door de penningmeester en de administrateur.
3. Een actuele ledenlijst met alleen contactgegevens wordt bij elke update digitaal verstuurd door de secretaris aan de administrateur en de leden ten behoeve van het onderlinge contact.
Een ledenlijst op papier is beschikbaar in het Kunstlab Doesburg in een map, alleen ter inzage van de groep winkelmedewerkers.
4. Berichten, informatie, verslagen van voortgang of overleg worden per e-mail aan de betreffende leden onder b.c.c. gestuurd. Werkgroepen en commissies kunnen samen afspreken om berichten met adressering te gebruiken.
5. Sommige werkgroepen hebben een WhatsApp groep. Leden kiezen vrijwillig voor deelname aan zo’n groep.
6. De namen van de leden en de kunstvormen die ze uitoefenen worden vermeld op de website als ze daar toestemming voor geven.
7. Foto’s van kunstwerken en activiteiten worden gebruikt voor publiciteit als daar toestemming voor wordt gegeven. Publiciteit wordt gegeven door middel van Facebookpagina’s Kunstlab Doesburg en Kunst over de vloer, persberichten en onze website.
8. Verkoop van kunstwerken wordt genoteerd door de winkelmedewerkers en doorgegeven aan de penningmeester en administrateur ten behoeve van uitbetalingen.

Met wie worden de gegevens gedeeld?

De persoonlijke gegevens worden niet met derden gedeeld, alleen met de administrateur met wie het Kunstlab Doesburg een verwerkingsovereenkomst heeft.

Hoe kunnen leden hun gegevens opvragen en wijzigen?

Leden kunnen hun gegevens opvragen, wijzigen of hun lidmaatschap opzeggen bij de secretaris van het bestuur.
Bij beëindiging van het lidmaatschap worden, nadat alle financiële verplichtingen zijn voldaan en er een afsluitend gesprek is geweest, de persoonlijke gegevens verwijderd uit de administratie, tenzij er een wettelijke bewaarplicht is.

Hoe worden de persoonlijke gegevens beveiligd?

Van alle leden wordt verwacht dat zij zorgvuldig omgaan met de gegevens die beschikbaar worden gesteld en dat zij zorgen voor een adequate bescherming op hun computer/tablet/smartphone.
Gegevens die (niet meer) noodzakelijk zijn, moeten worden verwijderd.
Indien er toch problemen ontstaan, dient het bestuur onmiddellijk op de hoogte worden gesteld.

24 mei 2018