aanmeldingsformulier Lid worden

Aanmeldingsformulier lidmaatschap VVC

Algemene voorwaarden:

  • Het lidmaatschap geeft recht op participatie in het Kunstlab (exposeren, verkopen, presentaties & optredens, het geven van lessen en workshops).
  • Over verdiensten uit verkopen wordt 25% commissie berekend t.b.v. de exploitatie van het Kunstlab, over verdiensten uit het geven van cursussen en workshops 20%.
  • Ieder lid heeft een eigen stijl van werken en/of een eigen productlijn. Dat dient door alle leden gerespecteerd te worden. Het kopiëren van stijl of product is verboden binnen de VVC.
  • Van de leden wordt een actieve betrokkenheid bij het Kunstlab / de VVC verwacht.
  • Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Wanneer de aanmelding geschied na 1 februari word(en) de “gemiste” maand(en) in mindering gebracht op het lidmaatschap, tot een maximum van 50% van het oorspronkelijke bedrag.
  • Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden uiterlijk 1 maand voor het einde van het jaar waarvoor het lidmaatschap betaald is. Er vindt geen restitutie plaats.

ik wordt lid voor: (verplicht)
€ 80,00 per jaar€ 40,00 per jaar voor studerende