Aanmeldingsformulier Lid worden

Aanmeldingsformulier lidmaatschap VVC

Algemene voorwaarden:

1. Het lidmaatschap geeft recht op participatie in het Kunstlab Doesburg (exposeren, verkopen, presentaties & optredens, het geven van lessen en workshops).
2. Over verdiensten uit verkopen wordt 25% commissie berekend t.b.v. de exploitatie van het Kunstlab Doesburg.
3. Ieder lid heeft een eigen stijl van werken en/ of een eigen productlijn. Dat dient door alle leden gerespecteerd te worden. Het kopiëren van producten is verboden binnen het Kunstlab Doesburg.
4. Van de leden wordt een actieve betrokkenheid bij het Kunstlab / de VVC verwacht door deelname aan een werkgroep of door betalen van extra contributie.
5. Het lidmaatschap loopt van 1 januari t/m 31 december. Wanneer de aanmelding geschied na 1 februari worden de “gemiste” maanden in mindering gebracht op het lidmaatschap.
6. Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden uiterlijk 1 maand voor het einde van het jaar waarvoor het lidmaatschap betaald is. Er vindt geen restitutie plaats.
7. Met het verstrekken van je persoonlijke – en bankgegevens geef je de VVC toestemming deze te gebruiken en te verwerken. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden.
8. Wanneer je werk inlevert voor de expo of de winkel stem je ermee in dat een afbeelding daarvan gebruikt kan worden  voor PR doeleinden, evenals foto’s die in het Kunstlab Doesburg gemaakt worden van activiteiten en / of workshops.
9. Het werk wat je inbrengt voor de winkel en / of exposities is niet verzekerd door het Kunstlab Doesburg. Eventuele schade kan wellicht verhaald worden op een persoonlijke WA verzekering.

Lees hier onze privacyverklaring

    Kies jouw contributie:

    Lees de algemene voorwaarden en onze privacyverklaring.