Het Groene Lab, Rijksmuseum Twente

Kunstlezingen bij het Kunstlab doesburg

Het komende half jaar staan er weer diverse lezingen op het programma in het Kunstlab Doesburg, samengesteld door Elza Bouwman. Bij deze alvast een vooraankondiging :

* dinsdagochtend 7 november van 10-12 uur Het groene Lab door Ans Mansveld (zie beknopte info hieronder )

* dinsdagavond 21 november van 20-22 uur Picasso  en zijn vrouwen door Monique Hafkamp

* woensdagavond 10 januari van 20-22 uur  De muze en de kunstenaar door Monique Hafkamp

* donderdagochtend 7 maart van 10-12 uur De IJssel, beeld van een rivier door Jan Baggen

* donderdagavond 14 maart van 20-22 uur De IJssel, beeld van een rivier (zelfde lezing als op 7 maart ) door Jan Baggen

* woensdagavond 3 april van 20-22 uur Frans Hals door Monique Hafkamp

De kosten per lezing : 15 euro, inclusief koffie,thee en koekje

Opgave : lezing@kunstlabdoesburg.nl of elzabouwman@gmail.com

Na opgave ontvangt u 1 tot 2 weken voor de betreffende lezing een betaalverzoek, dus svp pas dan de bijdrage overmaken.

Het groene lab:

Het Groene Lab is een levend laboratorium dat op letterlijke wijze de kunst voedt. Maar

Het Groene Lab is meer dan dat. Met Het Groene Lab verkennen we ook de relatie van de
mens met zijn natuurlijke omgeving, en hoe deze relatie er in de toekomst uit zou kunnen
zien. Het Groene Lab is een programmalijn van RijksMuseum Twenthe met een centrale rol voor de
museumtuinen, die functioneren als groene werkplaatsen voor kunstenaars én het publiek.
Kunstenaars kunnen in de tuinen bloemen en planten laten groeien die dienen als materiaal
of grondstof voor de kunst en het publiek kan er deelnemen aan uiteenlopende workshops
en activiteiten.